Algemene Reptielenpraat

Interview met Matt Goode

Dit forum is bestemd voor onderwerpen die niet in de andere fora passen, maar toch gerelateerd zijn aan de reptielenhobby.

Interview met Matt Goode

Berichtdoor herpetofauna foundation » 30 Dec 2013 10:24

De afgelopen weken heeft onze stichting, Stichting Herpetofauna, interviews gehouden met de personen achter de goede doelen die wij steunen. Hiermee willen wij voor onszelf en aan iedereen die beschermingsprojecten een warm hart toedraagt laten zien wat er zoal gebeurt en hoe de stand van zaken is in elk project. De komende weken zullen wij met tussenpozen de interviews hiervan posten. Op verzoek zullen de interviews zowel het Nederlands alsook in de meestal originele taal (Engels) te lezen zijn. In het eerste deel was vorige week het interview met Romulus Whitaker te lezen.

In dit tweede deel: Matt Goode


Wat is uw naam en voor welke organisatie werkt u?

Matt Goode, University of Arizona


Wanneer is de organisatie opgericht?

1885


Wat is uw functie of rol in de organisatie?

Onderzoeker


Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van uw organisatie?

Wij zijn een openbare universiteit ten dienste van burgers van Arizona en daarbuiten. De missie van de universiteit van Arizona is het bieden van uitgebreid, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gekoppeld aan onze studenten die ontdekkingen doen door middel van onderzoek en een brede beurs. Wij streven ernaar om onze afgestudeerden in staat te stellen om leiders te worden in het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Of het nu gaat om onderwijs, onderzoek, hulpverlening of betrokkenheid van de student, toegankelijkheid en kwaliteit zijn de bepalende kenmerken van de missie van de universiteit van Arizona.


Kunt u iets vertellen over recente projecten?

Recente projecten zijn onder andere: ecologie en het behoud van koningscobra's in India en Thailand; het effect van militaire activiteit op de padhagedis Phrynosoma mcallii; ecologie en het behoud van de stedelijke herpetofauna; activiteit en bewegingspatronen van gilamonsters; ecologie en het behoud van genetica van tijgerratelslangen; het habitatgebruik in breedste zin van de ratelslang Crotalus willardi obscurus; effect van brand op hagedissen in eikensavanne; ecologie en het behoud van de kousenbandslang Thamnophis rufipunctatus; ruimtelijke ecologie van drie soorten ratelslangen in een 'urban preserve'.


Wat is volgens u het grootste succes van uw organisatie sinds de oprichting?

Het verstrekken van opleiding en ervaring aan studenten op alle niveaus.


Heeft u specifieke doelen in de nabije toekomst?

Doorgaan met onderzoek dat zal leiden tot beter begrip van herpetofauna en efficiënter beheer en instandhouding van hun leefgebieden.


Waarom is uw werk zo belangrijk?

Omdat het een gat opvult van onze kennis over slecht begrepen soorten en bijdraagt aan effectief beheer en behoud .


Kunt u een beeld schetsen hoe organisaties als Stichting Herpetofauna kunnen bijdragen aan uw werk ?

Het allerbelangrijkste zijn fondsen voor het betalen van mensen om veldwerk uit te voeren, gevolgd door de behoefte aan apparatuur, zoals radiotransmitters. We hebben ook een fonds om de reiskosten te betalen, met name binnenlands in India en Nepal .


Hoe kunnen mensen betrokken raken bij uw werk?

Ze kunnen vrijwilliger worden. Wij hebben bijvoorbeeld op elk moment een aantal vrijwilligers in Thailand werken aan het project over koningscobra's. Wij hebben altijd behoefte aan toegewijde, hardwerkende mensen die genieten van de spectaculaire dieren en omgevingen waarin wij werken.



Engelse versie:

Could you state your name and the organisation you work for;

Matt Goode, University of Arizona


When was the organisation founded?

1885


What is your position or role in the organisation?

Research Scientist


What are the main goals of your organisation?

As a public research university serving the diverse citizens of Arizona and beyond, the mission of the University of Arizona is to provide a comprehensive, high-quality education that engages our students in discovery through research and broad-based scholarship. We aim to empower our graduates to be leaders in solving complex societal problems. Whether in teaching, research, outreach or student engagement, access and quality are the defining attributes of the University of Arizona’s mission.


Could you tell us something about recent projects?

Recent projects include: ecology and conservation of King Cobras in India and Thailand; effects of military activity on Flat-tailed Horned Lizards; ecology and conservation of urban herpetofauna; activity and movement patterns of Gila Monsters; ecology and conservation genetics of Tiger Rattlesnakes; range-wide habitat use of New Mexico Ridge-nosed Rattlesnakes; effects of fire on lizards in oak savannah; ecology and conservation of Narrow-headed Gartersnakes; spatial ecology of three rattlesnake species in an urban preserve.


What is in your opinion the biggest success of your organisation since it started?

Providing an education and experience to students at all levels.


Do you have any specific goals in the near future?

Continue to conduct research that will lead to a better understanding of herpetofauna and more effective management and conservation of their habitats.


Why is your work zo important?

Because it fills a gap in our knowledge of poorly understood species and contributes to effective management and conservation.


Could you give an idea, what organisations like the Herpetofauna foundation, can contribute to your work?

The most important thing is funds that go towards paying people to conduct fieldwork, followed by the need for equipment, such as radiotransmitters. We also need funds to pay for travel expenses, especially in-country in India and Nepal.


How can people get involved in your work?

They can volunteer. For example, we have several volunteers at any one time in Thailand working on King Cobras. We are always in need of dedicated, hard-working people that enjoy the spectacular animals and environments in which we work.
herpetofauna foundation
Newbie
Newbie
 
Berichten: 35
Geregistreerd: 03 Nov 2010 14:50

Terug naar Algemene Reptielenpraat

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten

Wie is er online?

Er zijn in totaal 4 gebruikers online :: 0 geregistreerd, 0 verborgen en 4 gasten (Gebaseerd op de gebruikers die actief waren gedurende 5 minuten)
De meeste gebruikers ooit tegelijkertijd online was 365 op 01 Nov 2014 03:44

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten

Verjaardagen

Er zijn geen verjaardagen vandaag